Project Sri Lanka

In het district Matara, in het zuiden van Sri Lanka, waar we tijdens onze opdracht na de tsunami werkzaam waren, heeft onze vzw zich geëngageerd om twee projecten te blijven steunen die we reeds gestart waren tijdens ons verblijf na de tsunami.

Enerzijds richtten we een schooltje op in de theeplantages om er de kinderen van de arbeiders op de plantages een kans op onderwijs te geven. Ondertussen zijn reeds verschillende kinderen op die manier na de lessen op ons schooltje te hebben doorlopen, doorgestroomd naar het reguliere onderwijs. Zonder de tussenstap van ons lokale schooltje was het bijna zeker dat deze kinderen nooit enige vorm van onderwijs zouden genoten hebben omdat ze meer dan waarschijnlijk nooit uit de vicieuze cirkel zouden zijn geraakt van kinderarbeid en overleven.

Anderzijds blijven we ook actief in het zogenaamde "Elderly Home", een tehuis voor mentaal gehandicapten en ouderlingen, waar we destijds heel wat infrastructurele verbeteringen realiseerden om de menswaardige basisbehoeften van de inwoners te kunnen verzekeren.

Onze lokale contactpersoon is Kumari Kulatunga. Het was ook zij die onze teams na de tsunami in Sri Lanka aanstuurde. Zij volgt het project van the Elderly Home en het schoolproject op de theeplantage verder op.

"Elderly Home" - Tehuis voor mentaal gehandicapten en ouderlingen

elderly-home-15Het eerste project vloeit voort uit de toevallige ontdekking van een “Elderly Home” tijdens onze aanwezigheid na de tsunami. We ontdekten toen een tehuis waar zowel mentaal gehandicapten als ouderlingen verbleven. De omstandigheden waarin we de bewoners aantroffen waren werkelijk mensonterend. Diverse dagen per week moesten de bewoners het zonder voedsel en watervoorziening stellen. Mensen sliepen er op de grond in hun uitwerpselen en werden hygiënisch en medisch niet verzorgd. De toiletten waren verkommerd en onbruikbaar en overal droop het water door de daken. De enige personeelsleden waren een directrice en haar adjuncte die alles op hun beloop lieten.

DSC00569-2-e1324588653381Reeds tijdens het verblijf van het derde team werden er toiletten, douches en een watertoren gebouwd. Ook werden er dakwerken uitgevoerd en er werd een kookruimte ingericht. De slaapzalen werden geschilderd en heringericht met meubilair en muskietennetten zodat de bewoners niet meer op de grond moesten slapen.

Tevens werd er geïnvesteerd in het aanwerven van een verpleegkundige omdat heel wat gehandicapten paramedische hulp nodig hadden. Momenteel blijven we dit tehuis verder steunen zodat de gebouwen blijvend kunnen onderhouden worden en het nodige personeel blijvend kan tewerkgesteld worden. In samenwerking met de Sociale Hogeschool Heverlee trekken jaarlijks gedurende vier maanden twee studenten op werkstage naar dit project.

Schooltje in de theeplantages

LAURA-1-208Meer landinwaarts bevinden zich de theeplantages waar de befaamde Ceylon Tea wordt verbouwd. Ook hier deden de verschillende teams consultaties en stelden ze vast dat er erbarmelijke werkomstandigheden waren met zeer ondermaatse gezondheidszorg. Vooral tekorten aan vitamines en de zware fysieke arbeid lagen aan de basis van de meeste gezondheidsproblemen van de theepluksters.

Daarnaast werd er ook vastgesteld dat kinderarbeid schering en inslag was waardoor ook de kinderen in slechte conditie verkeerden. De theepluksters moeten het stellen met 1 USD per dag. Om het gezinsinkomen te verhogen moesten dus ook de allerkleinsten meehelpen op de plantages. Hierdoor werd hen elke vorm van onderwijs ontzegd. Analfabetisme is dan ook algemeen aanwezig en dit zowel bij de kinderen als bij de volwassenen, ondanks de wettelijke leerplicht waarop geen toezicht bestaat.

Afbeelding2Na overleg met de ouders werd een schooltje ingericht om wat basisonderwijs te geven. Er werden twee leerkrachten aangeworven en voor de allerkleinsten werd er een crèche opgericht. Tevens werd er een tractor met aanhangwagen gekocht om de kinderen op te halen, zodat ze niet eerst uren moeten stappen vooraleer ze op school zijn. Tweemaal per dag wordt er voeding voor de kinderen voorzien zodat hun gezondheidstoestand er kan op vooruit gaan. Het schooltje telt dagelijks meer dan 40 kinderen die wat basisonderwijs krijgen. Daarnaast zijn er ook nog baby’s, peuters en kleuters die in de kindercrèche verblijven.

Videogalerij

Reportage “Tsunami – 1 jaar later”

Non-Profit Belgium na de tsunami en nu