Project Malawi

In de vlakte van Sitima sloten we ons aan bij een bestaand project, genaamd YOCE.

Dit is een onderwijsproject waarbij kinderen van vijf omliggende dorpen opgevangen worden in een daartoe opgericht schoolgebouw. Ze krijgen er onderwijs dat er in de eerste plaats op gericht is om zich op sociaal vlak te ontwikkelen en zo mogelijk ook een zekere alfabetisatie te krijgen. Zo krijgen ze de kans om later in te stromen in het reguliere onderwijs.

Het project van de Non-Profit Belgium is er op gericht om bij de populatie van deze vijf dorpen de chronische ondervoeding aan te pakken. Daartoe werd recent een Community Food Bank opgericht.

Een lid van onze vzw verbleef er zes maanden om de opstart van het project te realiseren en op te volgen. Intussen is reeds de eerste oogst binnen waarvan een deel ter beschikking werd gesteld aan de armsten en de hulpbehoevenden.

Onze lokale contactpersoon is Mieke Hendrickx. Zij is de oprichtster en verantwoordelijke van het onderwijsproject YOCE. Zij houdt ook toezicht op onze Community Food Bank en regelt er heel wat praktische zaken.

Community Food Bank

20111018-tshirts-boeren-043Aanvang 2010 werd onze aandacht gewekt door een bericht van de 4-de Pijler van de Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking waarin door YOCE – Vlaams onderwijsproject in Malawi – gevraagd werd initiatief te nemen in het kader van ondervoeding en gezondheidszorg in de regio Sitima.

Non-Profit Belgium heeft deze vraag bestudeerd en stuurde een equipe voor onderzoek naar de gezondheidstoestand naar zes dorpen in de regio Sitima. Daarbij werden chronische ondervoeding, malaria en HIV vastgesteld.

Teneinde een structurele oplossing te vinden voor het probleem van chronische ondervoeding werd in samenwerking met de KU-Leuven een bio-ingenieur naar Malawi gestuurd. Zo ontstond er een samenwerkingsverband tussen NPB en Toon Driesen, een Vlaamse landbouwingenieur en onderzoeker, die in het kader van zijn opleiding antropologie, gedurende 6 maanden etnografisch veldwerk uitvoerde om ten gronde de oorzaken van armoede en ondervoeding te onderzoeken. Uit zijn vaststellingen werd besloten een Community Food Bank op te richten.

Met de CFB worden door Non-Profit Belgium meststoffen en maïszaden gekocht die aan deelnemende boeren worden uitgedeeld. Via diverse vergaderingen wordt samen met hen gezocht naar efficiënt en kwalitatief beheer van hun gronden en worden methodes aangereikt welke de opbrengst maximaal garanderen. Bij het oogsten staan de betrokken boeren een vooraf bepaald deel van hun oogst af aan de CFB. Dit deel wordt door de NPB gestockeerd en tegen lage prijzen verkocht aan de meest behoeftigen wanneer jaarlijkse periodes van voedseltekorten zich aandienen en onbetaalbare woekerprijzen ontstaan op de markten.

 

cedricMedio 2011 werden de eerste stappen gezet waarbij het project aan de chiefs en de dorpelingen werd uitgelegd. De reacties waren overduidelijk enthousiast en er werd dan ook beslist om het project op te starten in september 2011. Er werd tevens beslist in het eerste werkjaar kleinschalig op te starten met 33 boeren zodat alles in voldoende mate onder controle kon worden gehouden en vooral geleerd voor de volgende jaren.

In april 2012 werd een eerste maal geoogst en de resultaten waren bemoedigend qua opbrengst, ondanks het zeer droge seizoen. Met de verkoop van de gestockeerde opbrengst en bijkomende financiële steun van Non-Profit Belgium is het de bedoeling om het aantal betrokken boeren stelselmatig te verhogen tot een punt wordt bereikt waarin de dorpen voldoende zelfstandigheid, organisatie en know-how hebben ontwikkeld om zonder Non-Profit Belgium in te staan voor hun onafgebroken voedselvoorziening wat zijn onweerlegbaar positieve effecten zal hebben op de gezondheidstoestand van de dorpelingen.

Van augustus 2011 tot maart 2012 verbleef Karine Haerinck, lid van de Raad van Bestuur en verpleegkundige met landbouwervaring, in Malawi met Beroepsloopbaanonderbreking. Zij organiseerde, begeleidde en superviseerde de start van het project. Momenteel wordt het project door de lokale boeren verder gezet, weliswaar nog steeds onder supervisie van onze vzw.

 

chabwera-feestelijk-onthaaldNaast de CFB heeft Non-Profit Belgium ook een duizendtal muskietennetten aangekocht en bedeeld onder de dorpelingen. Naast de bedeling werd uiteraard ook onderricht gegeven over hoe de netten te gebruiken. Op die manier is in de zes dorpen ook de strijd aangebonden met de hoge cijfers malaria.

Tevens werden er honderden brillen ter beschikking gesteld, nadat eerst de ogen werden uitgemeten van honderden dorpelingen.

Ook de basisbeginselen van wondverzorging werden aangeleerd aan lokale mensen want daar is meer dan ooit behoefte aan. Zo wordt vermeden dat men niet steeds aangewezen is op plaatselijke hulp, die vaak niet bereikbaar is of niet de juiste middelen voorhanden heeft.

Videogalerij

Malawi "een impressie"

Non-Profit Belgium Maïs for Life