Projecten

Malawi

de-praktijk

Toen de teams eind 2007 teruggekeerd waren uit Sri Lanka en de opdracht beëindigd werd waren er reeds enkele losse initiatieven genomen om de noden die bij de lokale bevolking aanwezig waren los van de tsunami te lenigen. Zo werden er ook in de hoger gelegen gebieden waar de theeplantages zijn (Sri Lanka is immers het vroegere Ceylon, dat wereldberoemd was voor zijn thee industrie) consultaties gedaan en werden er vooral veel gezondheidsproblemen bij de arbeiders vastgesteld. Tevens werd er massale kinderarbeid vastgesteld in de plantages waardoor ook de kinderen vroeg blootgesteld werden aan dezelfde problemen. Mede daardoor werd hen de kans op normaal onderwijs ontzegd waardoor zowel de ouders als de kinderen geen enkele vorm van onderwijs, laat staan alfabetisatie, konden genieten.

Daarom besloot de vzw om een schooltje op te richten in één van deze plantages zodat enerzijds de kinderen uit het arbeidscircuit geraakten, maar anderzijds ook een vorm van onderwijs konden krijgen.

Daarnaast werd alles op alles gezet voor een tehuis voor bejaarden en mentaal gehandicapten. Dit tehuis werd bij toeval reeds door het eerste team ontdekt. Vooral de mensonwaardige omstandigheden waarin de bewoners verkeerden heeft ook de verdere teams geïnspireerd om hier blijvend terug te keren tijdens hun verblijf en de bewoners verder op te volgen met het oog op hun gezondheid toe. Gaandeweg werd ook vastgesteld dat de erbarmelijke omstandigheden waarin ze leefden (weinig of geen sanitaire voorzieningen, afgeleefde gebouwen,…) grotendeels verantwoordelijk waren voor hun gezondheidstoestand. Daarom werd besloten om ook hier te investeren in renovatie van de gebouwen en in het bouwen van sanitaire voorzieningen.

Sri Lanka

Afbeelding1

Midden 2009 werd er via een forum van de vierde pijler een oproep voor hulp gelanceerd om binnen een bestaand onderwijsproject een ander project voor gezondheidszorg op te zetten in de regio Sitima in het zuiden van Malawi. Na grondig onderzoek van de regio werd besloten dat structurele voedingstekorten aan de basis lagen van manifeste ondervoeding van de dorpelingen.

Daarom werd met 33 boeren in zes dorpen medio 2011 de basis gelegd van een Food Community Bank. Daarbij wordt aan de boeren maïszaad en meststoffen ter beschikking gesteld en wordt hen een opleiding gegeven om hun gronden kwalitatief te bewerken. Een deel van de oogst dienen zij aan de Non-Profit Belgium af te staan. Dit deel wordt dan tegen zeer lage prijzen verkocht aan de meest behoeftige dorpsbewoners.

Wil je je ook inzetten voor Non-Profit Belgium?

We verwelkomen graag nieuwe krachten voor onze projecten!