Over Ons

We zijn een vzw opgericht door gezondheidswerkers die werken in ziekenhuizen, opvoedingsinstellingen, centra voor geestelijke gezondheidszorg ea, kortom: de Non Profit sector.

Non-Profit Belgium is ontstaan na de Tsunami in Zuid-Oost Azië. Gedurende acht maanden hebben we met 43 hulpverleners, bestaande uit verpleegkundigen, trauma councelers en dokters, de slachtoffers van de Tsunami verzorgd in het zuiden van Sri Lanka.

De projecten welke Non-Profit Belgium opzet situeren zich op diverse terreinen van gezondheid, welzijn en onderwijs en worden gefinancierd door individuele giften, benefietconcerten, fuiven, gemeentelijke initiatieven, scholen en vele andere….

Ontstaan

Kort na de Tsunami in Zuid-Oost Azië eind 2004 namen de bediendenvakbond LBC/ACV en het Verbond der Verzorgingsinstellingen gezamenlijk initiatief om equipes van gezondheids-en welzijnswerkers naar Sri Lanka te sturen om er de grootste gezondheidsnoden te lenigen. Het initiatief werd toendertijd gefinancierd door de vakbeweging en in grote mate met middelen welke Caritas International verwierf via het 1212 Consortium dat met de steun van de bevolking was opgericht ten voordele van de slachtoffers van de tsunami.

Uit diverse gebieden van de non-profit sector werden personeelsleden opgeroepen zich kandidaat te stellen als vrijwilliger voor diverse missies. In anderhalve week stroomden meer dan 1000 kandidaturen binnen waaruit een goede veertig verpleegkundigen, trauma counselors en dokters werden gerekruteerd.

Op aanwijzen van Caritas International werd het district Matara in het zuiden van Sri Lanka aangewezen waar duizenden slachtoffers van de tsunami in opvangkampen waren samengebracht en de lokale hulp ontoereikend was.

Gedurende tien maanden werden diverse teams opeenvolgend naar Sri Lanka gestuurd om medische en psychologische hulp te bieden. De noden waren in het jaar na de tsunami enorm. Tienduizenden mensen stierven en minstens even veel kwamen fysiek of psychisch in zware problemen. Het zijn deze beide terreinen waar de opeenvolgende teams op werden uitgestuurd. Samen met vele andere organisaties die huizen heropbouwden, watervoorzieningen aanlegden en elektriciteitsnetwerken herstelden zijn we er op die manier in geslaagd de ernstige en directe problemen van de bevolking in de regio op te lossen of op zijn minst te verzachten.

Toen de missie in Sri Lanka werd afgerond besloten een aantal teamleden om een vzw op te richten, die blijvend steun zou verlenen aan mensen in nood, aanvankelijk in dit gebied. In het volle besef dat wat we doen allicht niet meer is dan enkele druppels op een hete plaat. Toch maakt dit het verschil voor die enkele honderden die we daar mee bereiken…

Zo werd dan op 9 juni 2007 de vzw Non-Profit Belgium opgericht.

Hoe het begon

Midden 2005 werd binnen de Non-Profit Vlaanderen een initiatief opgezet om na de tsunami medische en psychologische hulp te verlenen aan de slachtoffers van de tsunami, die op dat moment nog grotendeels in tentenkampen verbleven.

Uiteindelijk werden zes teams van 7 mensen telkens gedurende 6 weken naar het zuiden van Sri Lanka gestuurd om de getroffen bevolking te helpen.

Wie zijn we?

evrard-valvekens

Evrard Valvekens

Voorzitter

Geboren: 1968

Beroep: Algemene en psychiatrisch verpleegkundige op een forensische unit

Ging 6 weken naar Sri Lanka als verpleegkundige tijdens het tsunami project.
Ging 3 weken naar Malawi ter ondersteuning van het project.
Ging 2 weken in 2015 naar Sri Lanka ter ondersteuning van het project.

Karine-Haerinck

Karine Haerinck

Ondervoorzitter

Geboren: 1960

Beroep: Hoofdverpleegkundige in het MPI Heilig Hart te Bachte-Maria-Leerne

Ging 6 weken naar Sri Lanka als verpleegkundige tijdens het tsunami project.
Ging 2 weken naar Malawi op prospectie vóór de opstart van het project.
Verbleef 7 maanden in Malawi om er het project aldaar op te starten en te superviseren.

Pierre-Mahy

Pierre Mahy

Penningmeester

Geboren: 1950

Beschikbaar

Ervaringen met project in Nepal rond hygiëne en drinkbaar water.

Myriam-Coenen

Myriam Coenen

 

Geboren: 1956

Beroep: Maatschappelijk werkster en teamcoördinator in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg te Maasmechelen

Ging 21 weken naar Sri Lanka als trauma counceler waarvan 7 weken als teamleidster tijdens het tsunami project.
Gaat jaarlijks gedurende een aantal weken terug naar Sri Lanka voor supervisie van de lopende projecten van de NPB.

Gunter De Win

Geboren: 1978

Beroep: Geneesheer specialist in de reconstructieve en kinderurologie

Deed tijdens zijn opleiding stage in Latijns Amerika.
Gaat jaarlijks naar de Democratische Republiek Congo voor chirurgische ondersteuning.
Ging 7 weken naar Sri Lanka als arts tijdens het tsunami project.
Ging 4 weken naar Malawi op prospectie vóór de opstart van het project.
Ging 2 weken in 2015 naar Malawi ter ondersteuning van het project.

Toon Driesen

Geboren: 1986

Beroep: Bio-ingenieur als adviseur bij Agentschap Ondernemen

Ervaring met landbouwprojecten in Ethiopië en Oeganda.
Voor NPB 6 maanden ethnografisch onderzoek verricht in Malawi en uitwerking projectvoorstel Community Food Bank.

Wil je je ook inzetten voor Non-Profit Belgium?

We verwelkomen graag nieuwe krachten voor onze projecten!