Nieuwsbrief juli 2017

 Nieuwsbrief juli 2017   

 

 

 

Beste vrienden, kennissen, sponsoren, sympathisanten,

Alle info betreffende het gebruik van uw giften, is uiteraard te volgen op onze site en facebook.
Wenst u op de hoogte te blijven raadpleeg dan www.nonprofitbelgium.be
Wij merken echter dat niet iedereen verknocht is aan facebook, internet en andere sociale media.
Daarom willen we starten met een nieuwsbrief die in beperkte oplage, drie of vier keer per jaar zal verschijnen en opgestuurd worden naar diegenen die ons financieel steunen of willen steunen.

In onze eerste nieuwsbrief willen wij u berichten over twee thema’s in ons Malawi-project :
1) Waterwinning om de droogte zoveel mogelijk de baas te blijven
2) Leren telen van gewassen die minder water eisen dan maïs

De waterwinning:
Verleden jaar werden de maïsoogsten bijna totaal vernietigd door de droogte. Onze boeren stonden machteloos tegenover het gebrek aan water.
Non Profit Belgium is op zoek gegaan naar irrigatiesystemen die duurzaam, onderhoudsvriendelijk en betaalbaar waren. Het evidentste bleek het boren van putten en aanschaffen van pompen. Maar na onderzoek werd het systeem verlaten omwille van de woekerprijzen om putten te boren en om op lange termijn verwoestijning tegen te gaan. Vele andere systemen werden onderzocht zoals water pompen uit de rivier, graven van waterbekkens, kanaaltjes aanleggen, vochtigheid uit de lucht opvangen enz… Wij zoeken nog steeds verder en hebben een eerste stap ondernomen door regenwater in collectoren van 5000 liter op te vangen. Wij hebben onze container (maïssilo) en onze polyvalente ruimte van dakgoten en 2 afgesloten collectoren voorzien.

 

We wensen nu eerst het nut ervan te evalueren (hoeveel en hoe lang kunnen we hiermee irrigeren) vooraleer we beslissen een tweede stap te zetten. Bij een gunstige evaluatie, zouden we in onze dorpen alle huizen die reeds metalen daken bezitten, ook voorzien van dakgoten en verschillende huizen verbinden met een collector.
Een derde stap zou er kunnen in bestaan de huizen met strooien daken, te vervangen door metalen daken met dakgoten.

   

Nieuwe gewassen :
In Malawi en zeker bij onze boeren is maïs het hoofdbestanddeel van hun voeding. Voor hen is het moeilijk om maïs uit hun voedingspatroon te schrappen. Nochtans is maïs een gewas dat heel veel water eist. Dus wanneer de droogte toeslaat, worden de oogsten snel bedreigd. Zij hebben ondervonden wat hongersnood betekent wanneer de maïs verdroogt. Daarom hebben wij hen voorgesteld van naast maïs ook andere gewassen te telen die minder waterafhankelijk zijn.
In Japan werd een nieuwe soort rijst ontwikkeld die speciaal ontworpen werd voor Afrika. Namelijk de “Nerica”. Door verder onderzoek kwamen we tot de vaststelling dat die reeds in Malawi werd gebruikt.
Wij hebben onze boeren voorgesteld een workshop bij te wonen om rijst te leren telen. Dit voorstel werd enthousiast ontvangen en nu leren ze 4 soorten rijst te planten. Later kunnen ze dan zelf beslissen welke rijst ze zelf gaan zaaien.
Het telen van rijst heeft voordelen :
1. Diversifiëring van plantgoed (minder monocultuur)
2. Diversifiëring van voeding
3. Minder risico’s van hongersnood
4. Waterverbruik beperken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat ons weten:
O Wenst u deze nieuwsbrief verder per post te ontvangen?
O Wenst u deze nieuwsbrief per email te ontvangen? (Gelieve ons dan uw email te bezorgen)
O Voor u is de website en/of Facebook voldoende!

Antwoorden kunnen bezorgd worden aan Pierre Mahy
Adres : Goedstraat, 2 9800 Deinze
pierre.mahy@skynet.be

Volgende nieuwsbrief (oktober) geeft nieuws over de bouw van het schooltje in Chabwera