Grote opbrengst solidariteitsactie Kruishoutem dankzij grote inzet van Karine en Pierre

Het mag gezegd worden, er is een grote opbrengst van de solidariteitsactie Kruishoutem dankzij stevige inzet van Karine en Pierre. Een ganse week zijn beide van deur tot deur gegaan om de opbrengst op te halen. Na een spreekbeurt van Pierre over ons project aan leerlingen van de gemeenteschool Kruishoutem ‘Marolle’ hebben ook deze leerlingen hun steentje bijgedragen. Met als resultaat een aardige som die ondertussen de 6000 euro is overschreden. Wat een inzet met een groot resultaat!

Groet Evrard