Werkbezoek van Myriam in Sri Lanka aan ons schooltje.

Myriam is nog maar net op werkbezoek geweest.

Zoals in ons vorig verslag over Sri Lanka reeds vermeld stond kon ook Myriam vaststellen dat het schooltje enkele ernstige scheuren in de muren vertoonde en ook het dak beschadigt was. Myriam heeft dan na een unanieme beslissing van de Non Profit Belgium het startschot gegeven om deze werken in gang te zetten. De offertes zijn reeds gemaakt. Ook zal er nieuw keuken materiaal aangekocht worden en zullen de kinderen in de toekomst niet meer met kruiken water moeten gaan sleuren voor het schooltje. De watervoorziening zal aan het schooltje zelf gebouwd worden. Terug heel wat activiteiten in ons project Sri Lanka.

Groet Evrard