Laten we uit de startblokken schieten om 2016 in te vliegen.

Dries heeft reeds heel wat werk verricht in Malawi zoals het ‘mango-project’ en heel binnenkort ( vijf febr.) zal Karine zich bij zijn rangen vervoegen. Door hun werk aldaar hopen we ons project te kunnen uitbreiden van 6 dorpen naar 9 dorpen. Maar voor het zo ver is moeten er nog vele andere zaken op punt gesteld worden. Onderzoek hoe we bij droogte onze velden kunnen bevloeien. Het bouwen van een polyvalente zaal aan onze reeds bestaande opslagplaats (de zeecontainer). Het verder op punt zetten van het gestarte mango-project. Als er een overvloed is van mango’s worden deze gedroogd om te kunnen te bewaren op langere termijn. De gedroogde mango’s zullen ook op de markt aangeboden worden om extra inkomsten voor de boeren te generen. De komende weken gaan invloed hebben op onze werking in heel 2016 voor Malawi. Maar ook onze schoolkinderen in Sri Lanka zullen concreet de aanwezigheid van onze VZW merken. Myriam gaat ter plaatsen de verbetering leiden voor het schooltje aldaar. Restauratiewerken aan de gebouwen, maar ook er voor zorgen dat er terug maaltijden klaar staan voor de schoolkinderen en dus niet meer deze maaltijden zelf moeten maken. Zo zal er meer tijd zijn voor de studies. Laten we snel uit de startblokken schieten om 2016 in te vliegen.