Karine is terug naar Malawi

Karine is terug naar Malawi om het project op te volgen. Er is een stukje grond aangekocht waarop in de nabije toekomst een een omgebouwde zeecontainer zal geplaatst worden. Ter voorbereiding hebben de boeren, eigenhandig hiervoor een fundering aangemaakt. De aangepaste container zal dienst doen als opslagplaats van meststoffen en geoogste maïs.