Nieuwsbrief 1 juli 2009

Algemene informatie

Het project – en de vzw welke tengevolge werd opgericht – vloeit voort uit het Tsunami project dat midden 2005 ontstond uit een samenwerkingsverband tussen de werkgeversorganisaties en de vakbeweging in de Vlaamse Non-Profit sector. Tussen september 2005 en juni 2006 werden zes teams van dokters, verpleegkundigen en traumacounselors voor telkens een periode van zes weken naar het Matara District in Sri Lanka gestuurd in het kader van een globaal nazorgproject tvv de slachtoffers van de Tsunami. De personeelsleden welke bij het hierboven beschreven project waren betrokken stelden tijdens hun verblijf diverse andere dan direct Tsunami verbonden problemen vast. Zo werden zij geconfronteerd met ernstige verwaarlozing in een instelling voor bejaarden en mentaal gehandicapten, het Elderly Home, en werd in diverse Tea-Estates een totaal gebrek aan onderwijs bij kinderen van theeplukkersgezinnen vastgesteld. Teneinde tegemoet te komen aan hiervoor gestelde problematieken werd door de teamleden uit het initiële project op 09 juni 2007 de vzw Non Profit Belgium opgelderly home (3)ericht. In een eerste fase viseert de vzw de financiering van materiële en immateriële hulp aan de instelling voor bejaarden en mentaal gehandicapten, Elderly Home, en de uitbouw van onderwijs voor kinderen van theeplukkers. Voor het Elderly Home Project hebben we ongeveer 120 € per maand voor nodig. Hiermee betalen we ondermeer het loon van een verpleegster, de medicatie, het onderhoud van de gebouwen, afwerking van de verbouwingen,… In het binnenland in Sri Lanka tref je vooral thee plantages aan. Met onze teams hebben we ook medische bijstand gegeven aan de theeplukkers. Hier werden we geconfronteerd met schrijnende toestanden, kinderen die niet naar school kunnen of mogen gaan, ouders die analfabeet zijn, die enkel een dak boven hun hoofd hebben, … Het is geen uitzondering dat een kind van 6 jaar zorgt voor zijn broertjes en zusjes die jonger zijn, zelfs baby’s worden door deze oudere kinderen opgepast. We hebben het initiatief genomen om hier een schooltje en kinderopvang op te richten, uiteraard niet vergelijkbaar met scholen hier. Om dit schooltje leefbaar te houden hebben we ongeveer 10.000 € op jaarbasis nodig,voor dit bedrag krijgen 35 kinderen elke dag minimum één warme gezonde maaltijd (dikwijls de enige die ze hebben, worden 3 jonge meisjes opgeleid tot onderwijzeres, wordt er les gegeven aan de ouders, wordt er voor vervoer gezorgd (sommige kinderen moeten 8 à 10 km te voet komen), krijgen ze medische verzorging …

De vzw stelt zich binnen het schoolproject de volgende streefdoelen:

 • Financiële steun en morele ondersteuning
 • Vervoer van de kinderen naar school
 • Organiseren van baby en peuteropvang, primaire inrichting van het lokaal
 • Verstrekking van een ontbijt per dag aan alle kinderen van de school
 • Het verstrekken van 1 warme maaltijd voor elke leerling en kleuter
 • Het aanleren van schoolse vaardigheden
 • Het aanleren van sociale en maatschappelijke vaardigheden
 • Huiswerkopvang van leerlingen van de officiële school
 • Het realiseren van een nieuw klaslokaal en eetzaaltje
 • Medische verzorging

Realisaties in 2008- 2009

Om de continuïteit van de hulp aan ons project te verzekeren werden er diverse acties opgestart.

 • Maandelijkse vergadering van de raad van bestuur van de vzw Non Profit Belgium

o De Raad van Bestuur vergadert maandelijks in de lokalen van de Zusters van Maria -Diestsesteenweg 522 te Kessel-Lo

o Volgende punten worden besproken , concrete opvolging van het project in Sri Lanka samenwerken met andere organisaties,   uitbreiding naar ander projecten, organiseren  van financiële acties, …

 • Informatie / voorlichtingscampagne aan scholen, instellingen en verenigingen
 • Persoonlijke benadering van donateurs, oa via het geven van fiscale attesten (via Koning Boudewijnstichting)
 • De projectrekening helpt om geld in te zamelen en wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Daardoor krijgt ons project meer erkenning en zichtbaarheid. Schenkers kunnen er ook zeker van zijn dat hun geld goed besteed wordt. Bovendien krijgen ze een fiscaal attest voor giften vanaf 30 euro.
 • Verkopen van promotiemateriaal met het logo van de vzw Non Profit Belgium
 • Organiseren van een fuif in Gent in samenwerking met LBC

Concrete werking in Sri Lanka

Schoolproject ‘ CLOVER FOUR CHILDREN’S CENTRE’

In juni 2006 starten wij met enkel teamleden een klein schooltje in de theeplantage PALAGALAHENE in Banagala in het Matara District in het Zuiden van Sri Lanka. Op deze locatie vangen we dagelijks een 35 kinderen op vanuit de eigen theeplantage en de 3 omliggende theeplantages. Hline roomset zijn allen zeer kleine theeplantages die buiten enkel ‘linerooms’ geen enkel accommodatie hebben voor hun medewerkers. Evolutie van het project en opvolging. De dagdagelijkse coördinatie en praktische opvolging van het project in Sri Lanka is in handen van mevrouw Kumari Kulatunga, vanuit België is er wekelijks contact via mail. Ze volgt ook de verbouwingswerken op aan het schoolgebouw. Eveneens brengt Myriam Coenen tot nu toe jaarlijks op vrijwillige basis enkele weken door in het project om de evolutie op te volgen. Dagelijks komen er gemiddeld 35 kinderen naar het schoolproject. De kinderen van de 3 nabijgelegen theeplantages worden opgehaald  en krijgen bij aankomst ontbijt. Aanvankelijk was het enkel de bedoeling om een lunch aan te bieden, maar door de algemene slechte economische toestand in Sri Lanka en de enorme prijsstijgingen van basisvoedsel waren we vlug van deze noodzaak overtuigd, de meeste kinderen hadden nog niet gegeten als ze op school aankwamen. Deze basismiddelen zijn sedert 2007 in prijs verdubbeld , lonen blijven hetzelfde . (Ter illustratie : 195 Ruppies (= +/- 1,25 €) is het basisloon voor een theeplukker per dag) Sedert januari 2009 gaan van deze 35 kinderen er 14 naar de overheidsschool. Hier kunnen enkel de kinderen naar toe die een officieel geboorteattest hebben. Na afloop van hun lessen (13u) wandelen ze een 15 minuten terug naar ons project en krijgen ze samen met de andere kinderen hun warme lunch.Hierna worden deze kinderen begeleid bij hun schooltaken (de ouders zijn praktisch allemaal analfabeet). Een schooldag start om 7 u (start thee plukken ouders) en eindigt om 16 uur. Binnen dit project leren de kinderen schoolse vaardigheden: basis van rekenen , hun moedertaal, hygiëne (tandenpoetsen, handen wassen,…) , tuinieren, knutselen, met elkaar spelen,…. We geven ook vorming aan de 3 leerkrachten . Basis medicatie en eerste hulp wordt ook voorzien door het project.

voor de verbouwingen

voor de verbouwingen

na de verbouwingen

na de verbouwingen

Elderly Home

Elderly home 5Tot nu toe hebben we in het Elderly Home, een tehuis voor mentaal gehandicapte vrouwen en bejaarden, met de vzw de afgelopen jaren een aantal verbouwingen uitgevoerd. We hebben daken hersteld, nieuwe sanitaire units gebouwd, bouwen van een watertoren en het installeren van installaties om het regenwater op te vangen en te gebruiken, het renoveren van de eetzaal en de slaapzalen, aankopen van nieuwe bedden en toebehoren, verfraaien van de buitenomgeving. Dit werd in het afgelopen jaar verder afgewerkt. We hebben ook enkele rolstoelen aangekocht. We willen ook de levenskwaliteit van de bewoners verhogen door het aanbieden van animatie en het voorzien van een basis medische verzorging, hiervoor betalen we het loon van de verpleegster en de medicatie. Voor beide projecten werken we ook samen met de Sociale Hogeschool van Heverlee, die in het kader van hun opleiding ‘Postgraduaat Capaciteitsopbouw Noord-Zuid’ studenten voor een stage van enkele maanden naar ontwikkelingsprojecten zenden. In het najaar van 2009 gaan 2 studenten 3 maanden werken in beide projecten.

U kan deze werking verder steunen door een financiële gift te storten op rekening van vzw NON PROFIT BELGIUM. Een fiscaal aftrekbare gift kan gestort worden op 000-0000004-04 met vermelding L82161 Non Profit Belgium